מאיר דקל

אורי דוד הרצל

עדי עדואן

מתניה (מתי) חניה

עומר מנדס

יהודה עייאש

יוחנן (חורחה) ולר

אלעד מוקדס

נורית יעקבס -ינון

אריק אוסטרובסקי