יהודה עייאש

יוחנן (חורחה) ולר

אלעד מוקדס

נורית יעקבס -ינון

אריק אוסטרובסקי

רונית איפרגן

יובל ארז

יונתן אוחנה

יגאל פרידמן

ירדן קום