ספיר אשכנזי

אבשלום סמולרציק

אופיר גנדלמן

דניאל עיני

ורד קליש

אוהד אוסטרו

פנינה טולשינסקי

אניה ליגאי

אור שמואלי

קרולין אטון