ברנרד חזן

גיורא דגמי

דני מרטין

לינאיה שיאל

בר ארזי

תמי רופו

בר רוזן

דניאל טרסולה

ברק כהן

King Charlie (רמה מקוואתי)